Проект 38 (88) – Мария Колева, УАСГ, София

Проект 38 (88) – Мария Колева, УАСГ, София

Проектът е разработван по задание за проектиране на курсов проект по „Паркова и ландшафтна архитектура“ за студентите по архитектура III курс в УАСГ.
Имотът, който е даден за проектиране на спортен парк, се намира в северозападния край на с. Мирково, общ. Мирково, обл. Софийска. Местоположението и големината му предопределя той да има няколко входа с информация, които са ситуирани предимно от страната на селото.
Функционално паркът се разделя на няколко зони – място с по-големите съоръжения, зона с игрищата за волейбол, тенис и баскетбол и зона за отдих (вилна зона с бунгала и къмпинг места). Вилната зона е най-отдалечена от селото, за да се постигнат отдалеченост и спокойствие. Тя има собствени входове, за да може да се контролира достъпът до нея. Към вилнача част са ситуирани и група игрища, които да се използват от посетителите на бунгалата и къмпинга. Във всяка от другите две зони са проектирани сгради с обслужващи функции, като в сградата до стадиона има планирани ледена пързалка и плувен басейн. Голямото футболно игрище е комбинирано с лекоатлетическа писта, зони за хвърляне на чук и копие и тласкане на гюле. Тъй като футболното поле е съчетано с други спортове, планирано е и игрище за минифутбол, което е комбинирано със спортни площадки за хандбал. Има и зона за миниголф. На две места са разположени детски площадки, като те са условно разделени за всяка от трите възрастови групи.
Алейната мрежа има пейзажен характер с наченки на геометричност. До това заключение се стига поради начина на образуването ѝ – използвани са окръжности, чиито радиуси нямат зависимост помежду си. Алейната структура се образува от тяхното пресичане, допиране и вписване една в друга.
Теренът е терасиран на няколко нива, тъй като от най-южната до най-северната част имотът има денивелация от 30 метра.
При проучването се забеляза наличието на дере, което при валежи се пребръща в блато. За да се избегне подобен ефект и да се даде акцент на парка, дерето се преустройва във водна каскада.
При главния вход се намира поле, което е направено на няколко нива, които се явяват тераси за отдих, пикник и почивка.

Студент: Мария Колева
Водещ проподавател: гл. ас. д-р арх. Владимир Чангулев