Проект 39 (39) – Деница Зайкова, УАСГ, София

Проект 39 (39) – Деница Зайкова, УАСГ, София

Деница Зайкова
УАСГ, СОФИЯ

Проектант: Деница Зайкова
Ръководител: арх. Жеко Тилев
Катедра: Технология на архитектурата
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, София
denitsa.zaykova@gmail.com

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА
ВТОРИ ПРЕДДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

Пловдив е вторият по големина град в България, разположен в Горнотракийската низина, на двата бряга на река Марица. Съвременният град е построен около седем хълма – Пловдивските тепета, които са неразделна част от историята му. Той е един от най-старите градове в Европа!
Централното разположение, мекият климат и богатата история го правят подходяща дестинация за изграждането на нов университет по архитектура – с добри възможности за развитие на студентски практики и прилагане на занаята. След подробен анализ на учебните заведения в града и прилежащата им база установяваме, че има недостиг на студентски столове, общежития и спортни бази. Това е предпоставка за развитието на малък студентски кампус на територията на новия университет, който да обслужва близките до него университети и училища.
Избраната ситуация се намира в Район Централен, в полите на Младежкия хълм. Теренът е незастроен, с добре изградена инфраструктура – директна връзка с ЖП- и автогарата и важен за града булевард, обслужващ много линии на градския транспорт. Разположен до Факултета по дентална медицина към Медицински университет – Пловдив и в близост до други негови сгради, имотът става подходящ за развитие на студентско ядро с нужното му обслужване.
Кампусът се състои от четири сгради – административен корпус, учебен корпус, общежитие и спортна зала. Всеки от тях има директен достъп както от нивото на улицата, така и чрез топла връзка, свързваща сградите на общо за всички ниво. Получава се гръбнак, който пресича главната комуникация на всеки корпус в ядро – голямо фоайе с място за почивка, вертикална комуникация и изложбени площи. С частичното повдигане на двата средни корпуса на колони се оформя вътрешен двор за целия кампус, който е затворен към шумния булевард и отворен към хълма и парка в неговото подножие. Целта е да се постигне среда, която е максимално близо до природата и същевременно в уживената централна градска част.
Сграда А – Административен корпус разполага на подземно ниво с паркинг и технически помещения; на първо – столова, администрацията на университета, конферентни зали и книжарница; на общото ниво – кафене, библиотека, изложбен център и аула с капацитет 450 души.
Сграда B – Учебен корпус разполага на първо ниво с учителски кабинети и конферентни зали; на общо типово ниво с учебни зали (от тип •свободно планиране •ателиета •лаборатории ); на последно ниво – техническа зона и свободнодостъпна озеленена тераса с кафене.
Сграда C – Общежитие разполага на първо ниво с oбщи помещения за почивка и домакин; на общо типово ниво – студентски стаи тип двойни – две самостоятелни стаи с общ санитарен възел и кухненски бокс, пералня, читалня, ателие; на последно ниво – техническа зона и свободнодостъпна озеленена тераса с кафене.
Сграда D – Спорна зала разполага на подземно ниво със съблекални, стаи за персонала и технически помещения; на общо ниво – просторно фоайе с кафене и зони за игра, спортно игрище и плувен басейн (25м. дължина).
Идеята е да се изгради комплекс, който обслужва както студентите по архитектура, така и студенти от разнообразни направления и специалности. Формата на обучение е в групи от 24 души в 6 курса, предлагаща разнообразни задължителни и свободноизбираеми дисциплини. Чрез контрол на достъпа с магнитни карти е възможно използването на цялата база по всяко време на денонощието, осигурявайки максимален комфорт на работа.
Специфичното ситуиране на кампуса води към фасадно решение от материали, близки до природата, които не се натрапват в околната среда и застрояване. Използвана е комбинация от видим бетон и стъкло, с възможност за засенчване чрез дървени ламели в направлението север-юг. Това от една страна осигурява защитата от прегряване от южното слънце, от друга – позволява контрол на осветеността във всяко помещение. Младежкият хълм гарантира много активна роля на „петата фасада“, която не се откъсва от парковата среда, решена с покривни тераси. В едната си част те са подходящи за рекреация на студентите, а в другата – пряко разположен над техническите помещения, зеленият покрив е добра основа за поставяне на соларни панели, които напълно захранват целия комплекс с топла вода и частично с електричество.
Потопен в природата, в центъра на града, с разнообразните си и нужни за града функции, кампусът би се превърнал в притегателна точка за студенти от цялата страна!