СПИСАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА

СПИСАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА

Списание „Образование и специализация в чужбина” е единственото по рода си печатно издание на територията на България. Целта му е да представи обективна информация по широк кръг въпроси, свързани със средното и висше образование зад граница, професионалните специализации и възможностите за международни стажове и квалификационни курсове.
Екипът на списанието работи с родители, студенти, преподаватели, консултанти и експерти от частния сектор при подготовката на всеки брой, осигурявайки максимално разнообразие от гледни точки по всеки проблем на образованието у нас и в чужбина.
Списанието е част от проект „Образование” на Маркет Тренд ООД, който включва също така и сайтa www.studyabroad.bg, справочници за средно образование, бакалавърски и магистърски програми.