PLH INVEST

PLH INVEST

“Пи Ел Ейч Инвест“ ООД е модерна динамично развиваща се компания. Имат богат опит в управлението на успешни инвестиции в строителството и недвижимите имоти. Познават добре съвременните тенденции в архитектурата, проектирането на функционални обществени пространства, поддръжката на сгради, новите строителни технологии, пазара на недвижими имоти в региона. Работят спокойно и умно, ценят хората си, уважават партньорите си, грижат се за опазването на природата.

Сайт: http://www.plhinvest.com/