Euro Alliance

Euro Alliance

Евро Алианс Инженеринг е строителна група, която е териториално позиционирана основно в гр. София, Република България и чрез своите дъщерни дружества е специализирана в областта на подземното и геотехническо строителство. Евро Алианс Инженеринг е компания със солидно присъствие в България и традиционно в тунелното строителство в Европа, особено в Германия и Испания. Дружеството е предпочитан партньор, поради стриктното спазване на изискванията за високо качество и срочно изпълнение на договорните си отношения.

Сайт:http://eae.bg/