DesignMorphine

DesignMorphine

DesignMorphine
DesignMorphine е платформа за срещи, дискусии и обмен на идеи за творчески личности в сферата на архитектурата, дизайна и изкуството от България и чужбина. Вярваме, че успешни начинания са тези, които са започнати с огромно желание, стремеж за промяна и вяра в иновативния подход. Някои от основните ни цели са работилници и курсове представящи световните тенденции, технически умения и опит в сферата на параметричния и генеративен дизайн.
http://designmorphine.com
https://www.facebook.com/designmorphine