One Architecture Week

One Architecture Week

ONE ARCHITECTURE WEEK е ежегоден международен фестивал за архитектура, чието следващо издание ще бъде от 18 до 27 септември в Пловдив. Стартирал като двудневна конференция през септември 2008 г. под името SOFIA ARCHITECTURE WEEK, той прераства в едноседмична платформа за среща и обмен на идеи в областта на архитектурата, интериора, ландшафта и градската среда. Основна цел на събитието е чрез широк обществен и професионален дебат да инициира устойчиви архитектурни и социални практики. Наситената и разнообразна програма включва презентации, изложби, дискусии, работилници, прожекции и намеси в градската среда, както и творчески ателиета за най-малките.

Всяка година ONE ARCHITECTURE WEEK представя тенденциите в съвременната архитектура с фокус върху конкретна тема и нов кураторски екип. Темата за 2015 г. е “При-общена река”, а кураторка е Мерве Бедир.

Организатори на фестивала са ЕДНО и фондация “Америка за България”, а институционален партньор от 2013 г. е Oбщина Пловдив.

Сайт: http://edno.bg