Проект 38 (38) – Мила Кръстева, УАСГ, София

Проект 38 (38) – Мила Кръстева, УАСГ, София

Мила Кръстева
ЦЕНТЪР ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
Гр.София – Южен парк
Концепция
Центърът за танцово изкуство е сборен пункт за хора, които имат обща страст – танцът. На територията на България все още няма изграден подобен комплекс, а най-подходящо място за неговата локализация е в нашата столица. Функцията на тази сграда предполага централно и оживено място в града с добра транспортна комуникация. Характерно за танца, е неговата елегантност, естественост и емоция. Танцът, както и архитектурата, са изкуство, което за мисия да достигне до възможно най-голяма аудитория и да провокира чувства и емоции у хората. Природната среда, в сърцето на динамичния град, е най-доброто място за ситуиране на комлекс, който помещава и популяризира изкуството на танца. Сградата е разположена в Южен парк, като представлява негов завършек и плавен преход между природа и град. Връзката на обекта с природата е както смислова, така и материализирана чрез пасарелка, отвеждаща посетителя към ресторант, на територията на самия парк, сякаш „кацнал” на зеленото възвишение, макар и моделирано от човека.
За проекта
Пластичното изграждане е изцяло подчинено на флуидността на танца. Изборът на материали има за цел да приобщи оживената обществена сграда към спокойствието на природната среда. За покритието на свободните пространства е избрано дървото, като носеща конструкция, напомнящо на стилизирани преплетени стебла на дървета. Изолирането на това пространство от външната среда на града е направено по възможно най-дискретен и незабележим начин – изцяло покривно остъкляване, скрито зад контурна греда, и стъклена окачена фасада тип Spider с носачи, закрепени на мрежа от опънати стоманени въжета. Основните обеми са решени спокойно, с облицовка от светъл камък, подчертаващи акцента на цялата композиция – обществената зона, събираща посетителите на комплекса.
Центъра се състои от две зрителни зали – малка (400 места) и голяма (1200 места). Малката зала е решена на принципа „Кутия”. Голямата зала е кръгла с кръгла сцена в центъра, което предлага по-голямо разнообразие за хореография, декори и възможност за оркестър на мястото на зрителните места при малкия сегмент. Ниското издължено тяло, съдържа в себе си малки зали за танцови тренировки, репетиции и уроци, със самостоятелни съблекални, разположени на 2 етажа. Задната част е обособена за технически помещения и инсталации. Половината от озеленения покрив на това тяло се намира под затвореното от дървеното покритие пространство. Това и е мястото за отдих, напитки и детски игри. В подземното ниво е ситуиран охраняем паркинг за 200 автомобила, технически помещения, складове и стаи за отдих за персонала, поддържащ комплекса. Второто ниво на общественото пространство „изтича” от сградата и преминава в пасарелка, водеща до откритата тераса на ресторанта в парка. Лекото задигане на пасарелката е поради необходимостта от достатъчна височина за преминаването на автомобили под нея. Подпирането й отново става чрез наклонени дървени колони. Целият ансамбъл обединява музиката, танца и хората и ги повежда обратно към природата.