Проект 41 (41) – Камен Добрев, ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна

Проект 41 (41) – Камен Добрев, ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна


Камен Добрев
ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна
Мейл: kamen_dd@yahoo.com
Телефон: 0886191705

Български Архитектурен Институт Варна – обществена сграда с местно и регионално значение. Функционално обслужва: архитекти, дизайнери и специалисти свързани със строителство, архитектура, интериор, театър, изкуства и други.
Център по разработване на идеи, модели и технологии в чистия сектор с експериментална насока за повишаване качеството на живот.

Ситуиране

Сградата се разполага в имот в район Одесос с изразено благоприятно югоизточно изложение, също така е изтеглена в тази посока с цел по-добро ослънчаване на съседните терени. По протежение на южната ѝ фасадна равнина, се допира пешеходна алея по ъглополовяща ос посока изток-запад с начало бул. “Цар Борис I”, свързва се с градинката на Севастопол, преминава частично през нея и ул. “Любен Каравелов”, продължава през парковата площ на галерията и се включва в главният човекопоток на бул.”Сливница”. Това създава ново пешеходно трасе – Авеню на изкуствата.

Съдържание и функция

Ниво кота – 7.55 Подземен паркинг.

Ниво кота – 4.35 Научно-изследователска зона. Мултифункционално пространство за работа в лабораторни условия.

Ниво кота ±0.00 Партерен етаж с функция на експо пространство за временни изложби. Информация, Гардероб и Книжарница за литература и материали са интегрирани в модулна стена, разделяща зоната от посетители и административното звено на етажа.
Подвижни остъклени витрини на фасадните равнини с голяма площ дават възможността да се приберат в благоприятно атмосферно време, с цел на приобщаване на етажното пространство с това на площада и да създават усещане за едно цяло.

Ниво кота +5.00 Материална библиотека. Офиси и кътове за работа за срещи със специалисти и лектори. Фоайе с функция на изложбена площ.

Ниво кота + 10.00 Мултифункционален етаж. Зала за семинари с капацитет 350 бр. места със способността посредством интериорни плъзгащи системи стени, да се “разопакова” когато е необходимо.

Ниво кота + 15.00 Заведения за хранене и свободно време.

Обемно Силуетно и Фасадно Решение

Обемът на сградата е резултат от силуетните проучвания, от анализите на заобикалящата го среда и главните човекопотоци свързани със централната пешеходна зона.

Идеята за фасадните равнини е развита с оглед на няколко цели. Сградата да бъде част от концепцията за научно разработване на материали и технологии като самата строителна структура да бъде експериментална и в своето естество. Външната обвивка /кожа/ да бъде част от разработки и проучвания свързани с енергоефективност , био-енергетика, умни технологии (smart technologies ) и иновации. Може на определен период от години, да се сменя изцяло, като за това да се организира архитектурен конкурс. Тоест формата и обема да се променят във времето. Конструктивно това е възможно, чрез използването на метални ферми заложени в покривната и етажните подови конструкции за които, могат да се свързват фасадните елементи на обвивката. Също така структурното остъкляване на фасадните равнини , може да участва с допълнителни конструктивни помощни елементи укрепващи тази “кожа”. Предвидено е фасадно озеленяване.

Модул прозоречни отвори е заимстван по мащаб от сградата на галерията в близост.

Конструктивно решение

Сградата е изградена от смесена стоманобетонна и метална конструкция. Особеност е конзолен участък от етаж кота +5.00 с наддаване от 11.50м. Друга специфичност са стъклените покривни елементи и греди /технология използвана в търговска площ за Apple New York City /.