Проект 37 (87) – Елина Хаджиева, УАСГ, София

Проект 37 (87) – Елина Хаджиева, УАСГ, София

АКУПУНКТУРА – формоване на градска структура

„АКУПУНКТУРА – формоване на градска структура“ е идеен проект към курс „Методи в проектирането“ от магистърска програма ”Архитектурна теория и критика” УАСГ, София с лектори Руди Ричоти и Жорж Хайнц.

Метод
Проектът използва социално-екологична теория за проектиране чрез акупунктура в градска структура. Основната цел е да се подобри средата на обитаване чрез малки намеси в проблемни зони, които се прилагат на по-обширна територия.

Акупунктура
Акупунктурата е възможен начин за активните граждани да създадат различни малки структури в града без това да е подчинено на инвестиции от страна на управляващи институции. Това е изключително потенциално за град като София, тъй като допринася за свободното интерпретиране и формиране на жизнена среда.

Защо в София?
София има характера на типичен град с изразена висока населеност. Съответно правилата и законите за строителство в центъра на града са силно ограничени, а цената висока. Пренебрегнатите вътрешни дворове на кварталите са проблематични за обитателите и най-често остават неизползваеми, а представителните фасади се решават самостоятелно и единично без ясна обвързаност. София има определен исторически облик и характер, който е изразен в стилове на архитектура, създадени от силното европейско и руско влияние през годините. ” АКУПУНКТУРА – формоване на градска структура ” има за цел да освободи интерпретацията на градските форми от установения ред и да създаде възможност за промяна в навиците на своите граждани.

Къде в София?
Фокусът на проекта е върху централните квартали и оптимизирането на използваемостта на имотите в центъра на София. Предложението засяга неразвити зони между съседни къщи, които са резултат от законови постановления и остават неизползвани.

Какво става?
Предложената интервенция е да се формоват тези “празнини” по уличния фронт чрез жилищни кули, които обединяват и затварят даден квартал. Разположени са на минимална застроена площ и имат жилищна функция. Основната цел на кулата – защита на хората- тук е трансформирана в това да служи на гражданите. Проектът отразява градско планиране от многоетажни жилищни единици и масовото предпочитание на централните части на града, съчетано с традиционните къщи-кули на Балканите. Предложената кула е изградена от бетон като жилище за една малка общност. Жилищните елементи създават илюзията за свобода на движението в кулата чрез комуникацията – рампи за всяко ниво и различни функции за етажите. Цялата конструкция е излята наведнъж. В процеса на изливане ще бъдат комбинирани вертикални елементи, стени и обем във всяка стая.

„АКУПУНКТУРА – формоване на градска структура“ ще промени характера на градско планиране, разширявайки градския живот и донасяйки нов визуален аспект на София.