ИНЖ. КАМЕН КИЧЕВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, PST GROUP

Инж. Камен Кичев, Изпълнителен директор, PST Group