МОМЧИЛ БОЯДЖИЕВ, ТЪРГОВСКИ ДИРЕКТОР, ЧЛЕН НА УС НА "ОРГАХИМ" АД

Момчил Бояджиев
Търговски директор, член на УС на “Оргахим” АД
Заема позицията от април 2013г, като преди това има дългогодишен опит в сферата на бързо оборотните стоки. Завършил е образованието си в УНСС, специалност финанси.