ИНЖ. ИВАН БОЙКОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, КСБ

инж. Иван Бойков, изпълнителен директор на КСБ