ИНЖ. ТОДОР ДИМИТРОВ РЪКОВОДИТЕЛ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ И КОНСУЛТАНТ, "АЛУКЬОНИГЩАЛ" - БЪЛГАРИЯ

Роден на 25 август 1974 г. До 1997 г. живее в Германия, където завършва гимназия и специализация като строителен чертожник. От 1997 до 2003г. следва в УАСГ София и завършва специалност ССС. От 2003 г. работи във фирма „АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ” ЕООД на длъжност консултант, от 2007г. е ръководител на техническия отдел и консултант за архитекти. Води редовно обучения и семинари за архитекти и фирми от бранша на тема: „Остъклени конструкции”.