СЕРГЕЙ КОЙНОВ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, FORTON, CUSHMAN & WAKEFIELD

Сергей Койнов е завършил Приложна икономика и Бизнес администрация в Американския университет в България. Има магистърска степен по финанси от City University of Seattle. Бил e консултант, търговец и мениджър в компании като IBM и Siemens Business Services. Говори английски и руски език.