ЛИЛЯНА ПАВЛОВА МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, МЛАД СВЕТОВЕН ЛИДЕР

Лиляна Павлова е родена на 06 декември 1977 г. в София. Доктор е по икономика. Магистър по „Публична администрация и европейска интеграция” от ВСУ “Черноризец Храбър”. Бакалавър по „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство. Народен представител от 42-ото и 43-ото НС. На 9 септември 2011 г. e избрана за министър на регионалното развитие и благоустройството в правителството на министър-председателя Бойко Борисов – пост, който заема до края на неговия мандат през 2013 г. Избрана за министър на регионалното развитие и благоустройството на 7 ноември 2014 г. от 43-ото Народно събрание. На Световния икономически форум “Кранс Монтана” в Брюксел през м. юни т.г. специално жури определи Лиляна Павлова за член на клуба на Младите световни лидери (до 42 години) на база професионални постижения на кандидатите, принос към значими каузи и лидерски умения.