АТАНАС КОСТУРКОВ, УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА „КОМФОРТ“ ООД

Атанас Костурков, управител на фирма „Комфорт“ ООД