ИНЖ. ЦВЕТАН ЦОНЕВ, PST GROUP

Цветан Цонев е председател на съвета на директорите на „ПСТ Холдинг” от 2014 г. Преди това е бил е част от „Трейс Груп Холд”. Завършил е Корпоративен бизнес и управление в Икономически университет – Варна.