ИНЖ. ХРИСТО ДИМИТРОВ, PLANEX ХОЛДИНГ

Инж. Христо Димитров е съсобственик на Планекс Холдинг. Роден е на 7 октомври 1958 г. в Добрич. Завършва Строителен техникум в Добрич, а след това Висшето военно-строително училище в София със специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции”. От 1982 до 1992 работи в системата на строителни войски. От1993 г. е съдружник във фирма „Планекс” ООД. От 2002 г. инж. Христо Димитров е управител на „Планекс” ООД. Има диплома по патентно право. Женен, има син и дъщеря.