ИНЖ. СТЕФАН КИНАРЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Инж. Стефан Кинарев, Председател на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия през 1971 г., в гр.София, специалност „строителен инженер по хидроенергийно строителство”.