АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАБ

Арх. Владимир Дамянов завършва ВИАС- УАСГ през 1973г., има Научна специализация в ЦИЕС / CIES / FRANCE на тема “Архитектура на детските комплекси,сгради и съоръжения за образование и атрактивен отдих” -Ministers de Sport et Loisire от 1980г., както и Групов стаж по урбанизъм и устройство на територията – Paris, Ministers des Affaires Etranger, France. В годините между 1998 и 2012 е хоноруван асистент в УАСГ-кат.”Интериор и дизайн”, а от 2009 г. е редовен асистент към Архитектурен факултет на ВСУ в Катедра ГТИА. В професионален план от 1992г. до момента е архитект на свободна практика и Управител на фирма за комплексно проектиране “БАРХ” ЕООД гр.София. Между 1975г. и 1980г. работи в КНИПИ”Главпроект” към КАБ като проектант в Дирекция”Сгради и Комплекси за Спорт,Отдих и Туризъм”; между 1981 и 1990г. е Главен Проектант в КНИПИ “Софпроект” – Дирекция “Генплан” ; Дирекция “Център”. От 1990 до 1992г. ръководи ателие в Международната Академия по Архитектура /МАА-IAA/, а от 1992 до 2012 г. е Управител на „Барх”- комплексно проектиране” ЕООД – гр.София.