АРХ. ЦВЕТАН ПЕТРОВ, ИВО ПЕТРОВ АРХИТЕКТИ

Архитект Цветан Петров се дипломира в архитектурния факултет на УАСГ през 2007 г. Специализира в L’ecole National Superieure d’architecture de Bretagne в Рен, Франция. В самостоятелната си проектантска практика работи по обществени и жилищни сгради, логистични центрове, административни сгради, спортни зали и съоръжения. Член е на Камарата на архитектите от 2008 г.
От 2007 г. е мениджър на архитектурно бюро “Иво Петров – Архитекти” ООД, като същевременно участва в проектирането на редица обекти на фирмата, сред които новото крило на Англо-американското училище, което е безспорен фаворит в категория “Сгради образование” на национален конкурс „Сграда на годината 2012”.