АРХ. ПЛАМЕН БРАТКОВ, АЕДЕС

Арх. Братков има магистърска степен по архитектура от УАСГ с награда за най-добра сграда към катедра Обществени сгради. Носител е на награда на IAA за дипломен проект. От 2004 г. до сега е част от архитектурно студио Аедес.