Изложба и награждаване The CITY Academy Awards 2015

Академия Градът 2015 – БНТ, репортаж от изложба и награждаване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим на всички, които изпратиха разработките си за The CITY Academy Awards 2015!

В периода 15-30 юни кандидатурите в конкурса се обработват и публикуват в сайта по реда на постъпването им.

 

Можете да видите постъпилите кандидатури тук

Видео обзор на първото събитие на Академия ГРАДЪТ 2015
Сгради, Градове и Инфраструктура – Опитът Говори

 

THE CITY ACADEMY AWARDS BULGARIA 2015

ГРАДОВЕ, СГРАДИ И ИНФРАСТРУКТУРА

 

КОНКУРС

ЗА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ И МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ДО 30 ГОДИНИ – 
АРХИТЕКТУРА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

 

Стартирала успешно през 2014 г., инициативата „Академия ГРАДЪТ” на ГРАДЪТ Медиа Груп е платформа за комуникация между поколенията професионалисти, създаващи съвременните градове и сгради по света и у нас. 
Целта на инициативата е да стимулира и поощри комуникацията между различните поколения архитекти и инженери, които да споделят и предават своя професионален и житейски опит в най-важния и труден момент от професионалната реализация на младите български архитекти и инженери по света и в България – напускането на студентската скамейка и първите години в професията.
През 2015 година “Академия ГРАДЪТ” организира конкурс за проекти и идеи в направления
ГРАДОВЕ, СГРАДИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Участниците в The City Academy Awards 2015 ще имат възможността да покажат свои проекти в три категории:

Градове (решения за градска среда, зони за отдих и развлечения)
Сгради (жилищни и офис сгради, среда за обитаване и работна среда)
Инфраструктура (градска транспортна инфраструктура, магистрали, пътища, тунели, мостове)

Журито в The City Academy Awards 2015 включва доказани професионалисти, представители на компании, лидери в съответната област на индустрията, архитекти, строители, инженери, инвеститори.

 

КАТЕГОРИИ

ЗА УЧАСТИЕ

В конкурса могат да участват българи – студенти, обучаващи се в страната и чужбина, и млади професионалисти до 30 години. Проектите могат да бъдат разработени от един или от група участници, като е нужно всяка група да излъчи лидер, на когото ще бъде връчена наградата, в случай че проектът бъде отличен.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ УЧАСТВАЩИ В THE CITY ACADEMY AWARDS 2015:

 

+ оригиналност и цялостност при разработване на проектната идея

иновативност и решения, свързани с икономия на енергия и опазване на околната среда

реализуемост

визуализация и графично представяне на проекта

 

 

НАГРАДИ

ГРАДОВЕ

+ 1000 лв.

+ 500 лв.

Стаж във водеща компания –

 партньор на инициативата

РЕГИСТРАЦИЯ

СГРАДИ

+ 1000 лв.

+ 500 лв.

Стаж във водеща компания –

 партньор на инициативата

РЕГИСТРАЦИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

+ 1000 лв.

+ 500 лв.

Стаж във водеща компания –

 партньор на инициативата

РЕГИСТРАЦИЯ

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

КОНСУЛТАНТ

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

Университети – партньори

България

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Висше строително училище „Любен Каравелов”

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

Лесотехнически Университет – София

Нов български университет

Технически университет Габрово

Италия

Politecnico di Milano

Холандия

Delft University of Technology

Финландия

Aalto University

Великобритания

Architectural Association School of Architecture

Cornell University

Coventry University

Manchester School of Architecture

Белгия

Ghent University

Франция

Ecole Nationale Superieure d’architecture de Paris la Villette

Дания

Lillebaelt Academy of Professional Higher Education

Layer

Послания на менторите в Академия ГРАДЪТ 2015

ЖУРИ

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството млад световен лидер

Председател на журито

Арх. Ангел Захариев

Жури

Арх. Павлина Вардулаки

Жури

Арх. Цветан Петров

Жури

Арх. Пламен Братков

Жури

Владимир Житенски

Жури

Арх. Владимир Дамянов

Жури

Инж. Стефан Кинарев

Жури

Инж. Иван Бойков

Жури

Инж. Христо Димитров

Жури

Данета Желева

Жури

Гергана Паси

Жури

Марио Захариев

Жури

Иван Радев, Юниън Пропръти Груп

Жури

Сергей Койнов

Жури

Крум Трашлиев

Жури

Инж. Пламен Андреев

Жури

Инж. Цветан Цонев

Жури

Инж. Камен Кичев

Жури

Инж. Атанас Костурков

Жури

Младен Цонев

Жури

Инж. Венета Новакова

Жури

Инж. Явор Оташлийски

Жури

Инж. Тодор Димитров

Жури

Момчил Бояджиев

Жури

Джовани Д’Амброзио

Жури

Венета Кръстева

Жури

СЪБИТИЯ

10.02.2015 ///

Начало на регистрация за участие в The City Academy Awards Bulgaria 2015

28.04.2015 ///

Форум „ГРАДОВЕ, СГРАДИ И ИНФРАСТРУКТУРА – ОПИТЪТ ГОВОРИ”    

Водещите архитекти, инженери и експерти разказват историята на реализирани знакови съвременни проекти и тяхната професионална роля в тях.

01.05.2015 ///

Начало на регистрация на проекти, участници в The CITY Academy Awards 2015.

15.06.2015 ///   

Край на срока за регистрация на проекти, участници в The CITY Academy Awards 2015.

15 – 30.06.2015 ///

Обработка на проектите

15.07.2015 ///

Изложба „ГРАДОВЕ, СГРАДИ И ИНФРАСТРУКТУРА – БЪДЕЩЕТО ГОВОРИ” 

Всички участващи проекти се експонират на изложба в Sofia Event Center на 15 юли 2015г. Вход свободен.

15.07.2015 ///

Участниците в The CITY Academy Awards 2015 имат възможност да присъстват и отговарят на въпроси на журито в залата пред своите проекти от 17.00 до 18.00 ч.

Финално заседание на журито от 18.00 до 18.30 ч., Sofia Event Center.

Връчване на наградите в The CITY Academy Awards 2015 18.30 – 19.30 ч.

Коктейл парти – 19.30 – 20.00

06 – 22.10.2015 ///

Изложба Градът, бул. Витоша, София – представяне на наградените проекти на изложбата.

09.12.2015 ///

Изложба на наградените проекти по време на Национален конкурс “Сграда на Годината”.

FAQs

1.Мога ли да участвам с повече от един проект в различни категории?

Да, няма ограничение в броя на проектите, с които може да кандидатсва един участник.